Giảm thiểu- tái sử dụng-tái chế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 306 | Cật nhập: 8/11/2018 11:27:04 AM | RSS

Việt Nam đang trong quá công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kinh tế ngày càng phát triển. Tuy nhiên,cái gì cũng có hai mặt, mặt trái chiều với sự phát triển đó là vấn đề ô nhiễm môi trường hiện đang rất được quan tâm.

Theo thống kê từ bộ Tài nguyên & Môi trường, chỉ riêng hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã tạo ra một lượng phế thải khổng lồ mỗi năm, với con số ước tính lên đến 16 nghìn tấn các loại. Trong số đó, có từ 50 – 70% là những hợp chất có thể được dùng để tái chế thành những nguồn năng lượng mới.

Giảm thiểu- tái sử dụng-tái chế

Thu mua phế liệu và nguồn nguyên liệu tái chế

Hành động vì môi trường trong sạch

Tuy nhiên, trên thực tế thì nguồn nguyên liệu sẵn có mà chúng ta khai thác được chỉ chiếm một con số rất nhỏ khoảng 10%. Đây là một sự lãng phí vô cùng lớn. Chúng ta đang có một kho báu mà chưa biết cách khai thác triệt để.

Một phần lý do bởi công nghệ máy móc nước ta còn lạc hậu, quy mô nhỏ. Một phần khác là nguồn nguyên liệu chưa được phân loại từ đầu nguồn nhập vào và còn một số nguyên nhân khác.

Vậy là thế nào để khắc phục tình trạng trên? Tại Việt nam đã có những công tác tuyên truyền, vấn đề về môi trường và ngành công nghiệp tái chế có được quan tâm nhưng chưa được đẩy mạnh, chưa có hình thức quản lý đúng mức.

Tình hình thực tế hiện nay, con người đang khai thác cạn kiệt hết tài nguyên tự nhiên. Hãy hành động để bảo vệ cuộc sống của chính ta.

Thực hiện theo nguyên tắc 3R (reduce, reuse, and recycle)

– Reduce (tiết giảm): là việc giảm lượng chất thải phát sinh bằng việc thay đổi lối sống, cách tiêu dùng, cải tiến quy trình sản xuất.

– Reuse (tái sử dụng): là việc sử dụng lại sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ, hay cho một mục đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần đến khi hết tuổi thọ của nó.

– Recycle (tái chế): là sử dụng rác thải, phế liệu thải để tái chế các sản phẩm có ích.

Lợi ích của 3R

Trên thực thế, kết quả thực hiện 3R ở nhiều nước trên thế giới đã cho thấy đây là một giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và mang lại những lợi ích lớn về kinh tế, xã hội,môi trường sống,…

– Lượng chất thải sẽ giảm làm giảm ô nhiễm môi trường;

– Về kinh tế, việc tái chế mang đến một lợi ích rất lớn. Sử dụng nguồn tài nguyên cũ, tiết kiệm không phải khai thác nguốn tài nguyên mới. Hơn nữa sản phẩm được tái chế mang lại hữu ích cho người sử dụng.

– Sự nâng cao nhận thức của con người về bảo vệ môi trường. Hoạt động tái chế tạo ra việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Trong khi đó việc giảm lượng thải làm giảm các chi phí xã hội trong quản lý chất thải, trong chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra.